HP

hpHewlett-Packard Company (HP) jedna je od najvećih tehnoloških kompanija sveta i ima ispostave u gotovo svakoj zemlji na svetu. Sedište kompanije je u Pallo Altou u Kaliforniji , a ima i kancelarije nekadašnje kompanije Compaq, u Houstonu, Texas.  HP razvija i proizvodi računare, memorije, mrežnu opremu, štampače, programsku podršku te pruža servis za tu paletu proizvoda.