U ponudi imamo najkvalitetnije punjace (adaptere) za sve vrste i modele laptop racunara.  Cene punjaca od 3000 do 5500 dinara.

Laptop baterije

Održavanje Li-ION baterije – Za razliku od baterija koje su zasnovane na niklu (Nikl-kadmijum NiCD, Nikl-Hidrogen NiH2, i Nikl-Metal-Hidridne NiMH) koje zahtevaju poseban tretman za pravilan rad, Sve baterije koje su zasnovane na Niklu zahtevaju ciklus potpunog pražnjenja/punjenja kako bi se suzbio negativan efekat „memorije“ baterije. Za razliku od njih, Litijum-jonske baterije duže i bolje traju ako se ne prazne do kraja, to jest, bolje reaguju na kratka i periodična pražnjenja. Iako Li-ION baterije imaju značajno bolji odnos energetskog kapaciteta od svih drugih tipova baterija, one nisu toliko dugotrajne kao na primer Ni-CD baterije. Tipičan vek trajanja jedne Li-ION baterije za prenosni računar je 2 godine, ili 300-500 ciklusa pražnjenja/punjenja u standardnim uslovima korišćenja. Vek ovakve vrste baterije se može značajno produžiti ukoliko se baterija drži na hladnom. Iako mnogi zanemaruju sindrom „starenja“ Li-ION baterije, to je efekat koji se trenutno ne može suzbiti. Drugim rečima, baterija počinje da stari onog trenutka kad je proizvedena, i tipično nepovratno gubi i do 20% svog maksimalnog kapaciteta godišnje, čak i kad se ne koristi. U prilogu je tabela koja pokazuje očekivan pad kapaciteta baterije u funkciji vremena i načina skladišćenja.

Temperatura
Ukoliko je baterija napunjena 40% Ukoliko je baterija puna 100%
0˚C 98% posle prve godine 94˚C posle prve godine
25˚C 96% posle prve godine 80˚C posle prve godine
40˚C 85% posle prve godine 65˚C posle prve godine
60˚C 75% posle prve godine 60˚C posle prve godine

Iz ovoga se vidi da bi za najduži vek trajanja Li-ION baterije trebalo istu vaditi iz prenosnog računara pri kapacitetu od 40% ukoliko se računar koristi na struju, i odlagati je na hladno mesto. Mnogi proizvođači prenosnih računara ne savetuju vađenje Li-ION baterije iz računara zbog gomilanja prašine i eventualnih kvarova na kontaktima kod je baterija van računara.

Istorijat

Litijum-Jon (Lithium-Ion) tehnologija je prisutna od 1991. godine kada je Sony predstavio prvu Li-ION bateriju na tržištu. Prva kompanija koja je proizvela notebook računar koji koristi ovu tehnologiju je Toshiba, 1993.godine. Od tada, ova tehnologija je postala standard u oblasti prenosnih računara, PDA uredjaja i mobilnih telefona, gde je manja težina baterije od izuzetne važnosti. Ova tehnologija konstantno napreduje, i svedoci smo da se svakih šest meseci na tržištu pojavljuje naprednija vrsta Li-ION baterije. Litijum-jonske baterije imaju jedan od najboljih odnosa energetskog kapaciteta u odnosu na težinu. Pored ove prednosti Li-ION baterije, tu je i relativno mali pad kapaciteta baterije u uslovima ne korišćenja. Tako tipična Li-ION baterija (koja se ne koristi) izgubi oko 5% svog kapaciteta mesečno, za razliku od NiMH i NiCD baterija koje gube 30% odnosno 20% mesečno, respektivno. Naprednija, ali i znatno skuplja vrsta baterija od Li-ION je Litijum Polimer Ćelija (Lithium Polymer Cell)

Punjenje i pražnjenje vaše Li-ION baterije

* Izbegavajte pražnjenje vaše baterije do kraja, jer to nepotrebno opterećuje bateriju. Li-ION baterije mnogo bolje reaguju na periodična delimična pražnjenja i dopune nego na jedno pražnjenje do kraja, i punjenje. Stoga NE KORISTITE „formiranje“ baterije kao što savetuju neki prodavci, jer time praktično SKRAĆUJETE vek svoje baterije. Sve Li-ION baterije su pravilno „formirane“ tokom samog ciklusa proizvodnje.
* Nakon svakog tridesetog ciklusa punjenja/pražnjenja vaše baterije, možete primeniti tehniku potpunog pražnjenja i ponovnog punjenja vaše baterije. Ovo je preporučljivo radi kalibracije baterijskog merača kapaciteta. Ukoliko se ovo nikad ne primenjuje, može doći do toga da merač sasvim pogrešno prikazuje kapacitet baterije, i da vremenom prikazuje da je baterija neupotrebljiva, iako ista praktično i dalje ima mogućnost punjenja.
* Nikad ne držite Vašu Li-ION bateriju na vrućim mestima (ne ostavljajte je u vrućim kolima, na suncu, ili sl.). Ukoliko je moguće, držite Vašu bateriju na hladnom mestu, pri kapacitetu od 40%, jer pri kapacitetu od 100% Vaša baterija razvija unutrašnju temperaturu od 45˚C, čime se praktično skraćuje vek baterije. Takođe, ukoliko se baterija drži na vrlo vrućim mestima ili blizu vatre, može doći do paljenja i eksplozije baterije.
* Isključujte Vaš prenosni računar noću, iako je uključen na struju, jer će se tada računar ohladiti i Vaša baterija se neće nepotrebno grejati, samim tim, imaće duži vek trajanja.
* Nikad ne kupujte rezervnu Li-ION bateriju ukoliko ne planirate da je koristite, jer njen vek trajanja je ograničen kako u broju punjenja/pražnjenja, tako i vremenski.